როგორ გავხდე პარტნიორი


           ორგანიზაციებს სოლიდარობის ფონდში რამოდენიმე გზით შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება
 
  •  სოლიდარობის ფონდში თქვენს ორგანიზაციას შეუძლია პირდაპირ განახორციელოთ ონ-ლაინ დონაცია შემდეგი ცხრილის შევსებით


  •  
  • შესაძლებელია თანამშრომლების ხელფასებიდან ნებაყოფლობითი ყოველთვიური დონაციების კოორდინირებულად გადარიცხვა. აღნიშნული სისტემის გასააქტიურებლად თქვენი ორგანიზაციის თანამშრომლებმა უნდა შეავსონ სტანდარტული თანხმობის ფორმა და გადასცენ შესაბამისი ორგანიზაციის ფინანსურ მენეჯერს ყოველთვიურად კოორდინირებული გადარიცხებისათვის.  
  • ყოველთვიურ დონაციაზე თანხმობის ფორმა
  •   
  • თუკი ორგანიზაცია/კომპანია არის სერვისის ან პროდუქცის მწარმოებელი, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მცირე დონაციების ინტეგრაცია სერვისის/პროდუქტის რეალიზაციის პროცესში. მაგალითად კოტე მარჯანიშვილის თეატრში გაყიდული თითოეული ბილეთიდან 10 თეთრი ირიცხება სოლიდარობის ფონდში. 
          სოლიდარობის ფონდის საბანკო რეკვიზიტები
დაეხმარე ფონდს
სოლიდარობის ფონდის დაარსებიდან დღემდე მობილიზდა
17 483 079 ლარი