სოლიდარობის ფონდის მმართველობა
დაეხმარე ფონდს
სულ ჩარიცხული თანხა
10865015,00
მიმდინარე ონლაინ გადარიცხვები
4068,00

ჯამი

10869083,00